KancelariaCategory:

  Zmiany w kodeksie karnym wykonawczym

  21 czerwca 2022 r. wpłynął do Sejmu projekt zmian w k.k.w. zaproponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zawiera on szereg zmian m.in. w zakresie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, przywilejów więźniów, sposobu rozpatrywania skarg i wniosków. Sam projekt jest dosyć obszerny. Zawiera 62 strony. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy...

  Read more
  Tour de Konstytucja

  Tour de Konstytucja, czyli wielki wyścig o prawa obywatelskie!

  Bez świadomego obywatela, nie ma poczucia wspólnoty ani solidarności, nie ma troski o państwo rozumianej jako dbałość o najważniejsze wartości tj. wolność i równość w życiu osobistym i społecznym. Nie ma miejsca także na demokratyczne państwo prawne, bowiem praworządności jest gwarantem zachowania wszelkich swobód obywatelskich. Obywatel świadomy to obywatel...

  Read more