Blog

Zmiany w kodeksie karnym wykonawczym

21 czerwca 2022 r. wpłynął do Sejmu projekt zmian w k.k.w. zaproponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zawiera on szereg zmian m.in. w zakresie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, przywilejów więźniów, sposobu rozpatrywania skarg i wniosków. Sam projekt jest dosyć obszerny. Zawiera 62 strony. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy...

Read more
Tour de Konstytucja

Tour de Konstytucja, czyli wielki wyścig o prawa obywatelskie!

Bez świadomego obywatela, nie ma poczucia wspólnoty ani solidarności, nie ma troski o państwo rozumianej jako dbałość o najważniejsze wartości tj. wolność i równość w życiu osobistym i społecznym. Nie ma miejsca także na demokratyczne państwo prawne, bowiem praworządności jest gwarantem zachowania wszelkich swobód obywatelskich. Obywatel świadomy to obywatel...

Read more