Monthly Archives: lipiec 2022

    Zmiany w kodeksie karnym wykonawczym

    21 czerwca 2022 r. wpłynął do Sejmu projekt zmian w k.k.w. zaproponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zawiera on szereg zmian m.in. w zakresie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, przywilejów więźniów, sposobu rozpatrywania skarg i wniosków. Sam projekt jest dosyć obszerny. Zawiera 62 strony. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy...

    Read more