Monthly Archives: sierpień 2021

    Tour de Konstytucja

    Tour de Konstytucja, czyli wielki wyścig o prawa obywatelskie!

    Bez świadomego obywatela, nie ma poczucia wspólnoty ani solidarności, nie ma troski o państwo rozumianej jako dbałość o najważniejsze wartości tj. wolność i równość w życiu osobistym i społecznym. Nie ma miejsca także na demokratyczne państwo prawne, bowiem praworządności jest gwarantem zachowania wszelkich swobód obywatelskich. Obywatel świadomy to obywatel...

    Read more